Хэвлэх


2022-01-25 07:15:33http://mongoltoli.mn/

монгол адуу

талын адуу, бие жижиг, хүч чадал их, тэсвэртэй, жилийн дөрвөн улиралд бэлчээрээр амьдарна

--oOo--