Хэвлэх


2021-12-04 12:21:22http://mongoltoli.mn/

ангилал зүй

амьд биесийг үүсэл, гарал, хөгжил, бүтцээр нь ангилан судалдаг шинжлэх ухааны салбар

--oOo--