Хэвлэх


2021-10-29 02:41:46http://mongoltoli.mn/

АНГИЛАГДАХ

1. Анги, зүйл болон хуваагдах;


2. Ялган төрөлжүүлэх, цэвэрлүүлэх: ангилагдсан будаа (ялгаж цэвэрлэсэн будаа), ангилагдсан ногоо (чанар, жин хэмжээгээр нь ялгаж төрөлжүүлсэн ногоо) - Зэрэг дугаарынхаа дагуу ангилагдсан ногоог савлан ачив. “Хөдөлмөр” сонин.

--oOo--