Хэвлэх


2021-12-04 12:40:45http://mongoltoli.mn/

АНГИЖРУУЛАХ

1. Бүрмөсөн холдуулах, тусгаарлах;


2. Дарлал мөлжлөгөөс чөлөөлөх: дарлалаас ангижруулах (дарлал мөлжлөгөөс чөлөөлөх) - Харгис эзэрхэгүүдийн гараас улс төрийн аливаа хэргийг ангижруулан авчээ. Д.Сүхбаатарын тухай дурдатгалууд;
3. Өвчин зовлонгоос салгах.

--oOo--