Хэвлэх


2023-02-06 07:52:51http://mongoltoli.mn/

МАЛИГАР

Нүүр царай махлаг, толигор - Малигар өргөн нүүр нь минчийн улайв. Б.Нямаа. Арандалынхан., малигар сайхан хүү (махлаг нүүртэй хүү).

--oOo--