Хэвлэх


2022-12-06 06:17:31http://mongoltoli.mn/

МАЛЖИХ

Малтай болох: малжих орон (мал аж ахуй голлон эрхэлж буй орон) - Өргөн хязгаар маань малжин, өргөө минь өнгөжнө гэж санаад... Халх ардын тууль.

--oOo--