Хэвлэх


2021-12-06 03:21:47http://mongoltoli.mn/

ЛОГО

Байгууллагын мөн чанарыг илтгэсэн бэлгэдэл, төлөөлсөн тэмдэг - Үндэсний онцлогийг тусгасан аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн сэдвээр логоны уралдаан зарлаж байна. “Ардын эрх” сонин., байгууллагын лого (байгууллагын үйл ажиллагааны онцлог, цар хүрээ, өрнөл бадрал зэргийг илэрхийлэх бэлгэ тэмдэг).

--oOo--