Хэвлэх


2023-10-01 09:53:40http://mongoltoli.mn/

ЛАРВАЙХ

1. Юмны дээд бие нь сарвайх буюу далбайж налбайх: модны салаа мөчир ларвайх (модны салаа мөчир сарвайх);


2. Юмны ам амсар урвайж дарвайх: зузаан уруул ларвайх (зузаан уруул дарвайх).

--oOo--