Хэвлэх


2022-09-26 12:32:25http://mongoltoli.mn/

ЛАНТУУЧИН

Лантуугаар ажилладаг хүн: лантуучин хүн (лантуудах үйлийг гүйцэтгэдэг хүн) - Нүсэр том биет лантуучин хүн үдийн завсарлагаараа унтдаг шигээр санаа амар тэрий буужээ. Б.Полевой. Эцсийн бүлэгт.

--oOo--