Хэвлэх


2021-08-05 10:28:38http://mongoltoli.mn/

ЛАНТАН

Химийн махбод - Дэлхийн чухаг ховор язгуур махбодын бүлгийн металлууд, …цери, лантан зэрэг орно. О.Намнандорж. Түүвэр зохиол.

--oOo--