Хэвлэх


2022-01-22 04:07:33http://mongoltoli.mn/

ЛАНТАН

Химийн махбод - Дэлхийн чухаг ховор язгуур махбодын бүлгийн металлууд, …цери, лантан зэрэг орно. О.Намнандорж. Түүвэр зохиол.

--oOo--