Хэвлэх


2021-08-03 04:43:06http://mongoltoli.mn/

КАРБОЛ

Халдвар үгүйсгэх хахуун шингэн зүйл, чулуун нүүрс хүхрийг хуурай нэрэхэд гарах зүйлсийн нэг: карболын хүчил (чулуун нүүрс хүхрийн идмэг бодис).

--oOo--