Хэвлэх


2022-01-27 05:08:51http://mongoltoli.mn/

АМЬДРУУЛАХ

Амь оруулах - Амьдруулах хишиг хүртээн, амуу түгээв. В.Инжаннаши. Хөх судар., дахин амьдруулах (амьдрахад хүргэх, амь оруулах), сэхээн амьдруулах (амь оруулах).

--oOo--