Хэвлэх


2022-01-27 04:27:16http://mongoltoli.mn/

АМЬДРАЛГҮЙ

1. Амьдрал үгүй, амьдрах орчин үгүй - Өвлийн цагаан Хэрлэн амьдралгүй мөс үү гэлтэй. Н.Нямдорж. Өвлийн цагаан Хэрлэн;


2. Амь зуулгагүй - Ажилгүй, амьдралгүй болохыг ийм залуудаа би хүсэхгүй. Л.Түдэв. Урьд одоогийн түүх.

--oOo--