Хэвлэх


2021-10-17 03:21:30http://mongoltoli.mn/

ИНДУКЦЛЭХ

Дамжуулагчаар гүйж байгаа гүйдлийн соронзон орон өөрчлөгдөхөд өөрт нь бас индукцийн цахилгаан хөдөлгөх хүч үүсэх.

--oOo--