Хэвлэх


2021-11-27 11:18:15http://mongoltoli.mn/

ИНДУКЦ

1. [логик] Салангид хэсэг зүйлээс ерөнхий дүгнэлтэд хүрэх арга - Индуктив оюун дүгнэлт нь бүрэн индукц, бүрэн биш индукц гэдэг хоёр дүрстэй байдаг. С.Норовсамбуу. Логик;


2. [физик] Соронзон орноор цахилгаан гүйдэл үүсэх үзэгдэл - Тодорхой нөхцөлт соронзон орны нөлөөгөөр дамжуулагч буюу дамжуулах хүрээнд цахилгаан хөдөлгөгч хүч үүсэх үзэгдлийг цахилгаан соронзон индукц гэнэ. А.Самдан. Физик;
3. [физиологи] Мэдрэлийн үйл ажиллагааны нэг нь нөгөөгөө бий болгох эсрэг шинж бүхий хөөрөл саатлын харилцан үйлдэл.

--oOo--