Хэвлэх


2021-12-02 06:22:43http://mongoltoli.mn/

ИНДУКТИВ

Салангид хэсэг биш юмыг нэгтгэн үзсэн ерөнхий цогц; оюун дүгнэлтийн нэг хэлбэр - Индуктив оюун дүгнэлт гэдэг бол баримт сэлтээс нэгтгэн ерөнхийлөх явдалд хамааруулан хийсэн тийм оюун дүгнэлт мөн. С.Норовсамбуу. Логик.

--oOo--