Хэвлэх


2021-11-27 11:19:48http://mongoltoli.mn/

ИНДИАН

Америк тивийн язгуур овог, уугуул үндэстний ерөнхий нэр, эдүгээ хойд болон өмнөд америкийн зарим дүүрэгт цөөнөөр оршин суудаг.

--oOo--