Хэвлэх


2021-08-05 10:17:37http://mongoltoli.mn/

ЗААЛДАА

Заалдаан: зарга заалдаа [хоршоо] (зарга тэмцэл).

--oOo--