Хэвлэх


2022-01-18 03:13:40http://mongoltoli.mn/

ЗААЗЛАГДАХ

1. Заазлах үйлд өртөх, муугийн учир зааз болон ялгагдах, чанарт тохирохгүй гологдох;


2. Зааз, шаар муу гэж үзэгдэх, амьтанд адлагдах.

--oOo--