Хэвлэх


2021-08-05 09:55:17http://mongoltoli.mn/

ЗААДАСЛАХ

1. Юманд заадал гаргах, заадаллах: авдрын булан заадаслах (авдрын буланг ам, уулзар гарган залгах);


2. Юмыг заадлаар нь салгах, заах.

--oOo--