Хэвлэх


2021-08-05 10:01:58http://mongoltoli.mn/

ЗААДАЛЛАХ

1. Хоёр юмны уулзварыг нийлүүлэхэд харилцан бие биедээ зууж таарах тээглүүр гаргах, зуулган тааруулах, заадал гаргах: уурганы хугархайг заадаллах (уурганы хугархайд тээг гарган залгах);


2. [шилжсэн] Гэзэг үсийг хоёр тийш хуваан хагалбар гаргах: үсээ заадаллаж самнах (гэзэг үсийг хагалж самнах).

--oOo--