Хэвлэх


2024-02-29 12:40:24http://mongoltoli.mn/

АЛУУРЧ

Алах үйлийг үйлдэгч этгээд - Алуурчин гамингийн үнэн чанарыг таньсан мөртлөө юунд тэгж зусардана вэ. С.Дашдэндэв. Улаан наран., алуурчин зандалчин [хоршоо] (хүн, амьтныг алагч), алуурчин яргачин [хоршоо] (ярга хийгч этгээд).

--oOo--