Хэвлэх


2023-02-06 08:32:29http://mongoltoli.mn/

ДҮРСЛЭЛ

1. Дүрслэн бүтээсэн нь;


2. Хэлбэржүүлэл, галбиржуулал, хийц;
3. Урлал, бүтээлт: дүрслэл сайтай (дүр төрхийн урлал, хийц сайтай), оновчтой дүрслэл (тод томруун дүрслэн гаргасан нь), уран дүрслэл (ургуулан бодсон хийсвэр урлал), дүрслэлийн хэмжигдэхүүн (дүрслэхэд шаардлагатай хэмжээс, хэм хэмжээ), дүр дүрслэл [хоршоо] (дүр төрхийн хэлбэржүүлэл, урлал) - Хэд хэдэн дүр дүрслэл зохиолчийн санаанд өрсөлдөн орж ирэхийг алийг тэр гэх вэ? “Цог” сэтгүүл.

--oOo--