Хэвлэх


2022-01-18 12:53:01http://mongoltoli.mn/

ААЛЗТАХ

1. Аалз шавах, аалзтай болох;


2. Аалз үржих.

--oOo--