Хэвлэх


2021-09-18 12:15:18http://mongoltoli.mn/

АА

Омог, ааг: аа ихтэй (омог ихтэй, дэндүү омогтой), аа нь хөдлөх (уур омог нь хөдлөх), аатай хүн (омогтой хүн), аа ихтийн өө их [зүйр цэцэн үг] (ааг омог ихтэй хүн алдаа гаргамтгай байдаг гэсэн санаа).

--oOo--