Хэвлэх


2022-09-26 01:16:41http://mongoltoli.mn/

ДААМАН

Том хаалга - Хээ хуар болсон том дааман хаалга нээгдэхэд цэлгэр уудам хашаанд хоёр гурвын зэрэг саарал байшин байна. Ш.Шажинбат. Элс цас.

--oOo--