Хэвлэх


2021-12-06 03:51:19http://mongoltoli.mn/

ГҮЙЛТ

1. Гүйх үйлийн үр дүнг заасан нэр: гүйлт сайтай (хурдан явдаг), хурдан гүйлт (хурдлан явах) - Хурдан гүйлтээр хуйвт шилбүүрээ эргүүлээд байлаа. Ч.Лхамсүрэн. Хүрэн морь;


2. Хөнгөн атлетикийн үндсэн төрөл: ойрын зайн гүйлт (ойрын зайд уралдах), холын зайн гүйлт (холын зайд уралдах);
3. Эргэлт: цахилгааны гүйлт (цахилгааны эргэлт).

--oOo--