Хэвлэх


2022-08-11 10:48:41http://mongoltoli.mn/

АА

аа хулга (а. Азгүй, элэн хулан, б. Ажил явдалгүй, зүгээр байх байдал): аа хулга газар (а. Элэн хулан, эзгүй газар; б. Дэмий, сул, зүгээр), аа хулга өнжив (зүгээр сул өнжив), аа хулга суух (дэмий сул суух), аа хулга бичгийн тамга (бэлгэдлийн чанартай дүрс тэмдэг) - Бэлгэдлийн чанартай тэмдгийг хожим адуу малын тамга болгосныг аа хулга бичгийн тамга хэмээн нэрлэдэг. С.Жамбалдорж. Морин эрдэнэ.

--oOo--