Хэвлэх


2024-02-26 01:40:14http://mongoltoli.mn/

БУУРЬ

Юмыг тавих, цогцлох суурь, юмны байсан ором: гэрийн буурь (а. Гэр байсан ором; б. Гэр барих газар - Зун намрын улиралд гэрийн бууриа сонгож авахдаа, хэвгий газрыг сонгох хэрэгтэй. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага), тулганы буурь (тулга байсан ором) - Тулганыхаа буйрны хажууд уйлж суув гэнэ. Халх ардын тууль., буурь бууц [хоршоо] (бууж суух газар) - Буурь бууц нутаг дээрээ хүрээд ирэв. Бум-Эрдэнэ., буурь нутаг [хоршоо] (бууж суух нутаг) - Бурхан Халдун ууланд буурь нутгийг тогтоож... Хуримын ерөөл., буурь туурь [хоршоо] (а. Хуучин балгасны туурь үлдэгдэл; б. Буурь суурь - Улс үндэсний ухамсар бүхий хүний буурь туурь заажээ. А.Дашням. Өлзийнарангийн өчил), бууриар нь авах (бүгдийг авах, бүхнийг авах), буурь заах (хүүгийн шинэ гэрийн буудлыг сонгохын тулд уран үгээр харилцах хуримын зан үйл).

--oOo--