Хэвлэх


2021-12-02 05:52:22http://mongoltoli.mn/

БУДАРГАНА

Шигүү бутлан ургадаг, бөөрөнхийвтөр цулцгар навчныхаа өвөрт үсэрхэг нахиатай, найлзуур навчис нь хайрсаар өвч хучигдсан цайвар саарал холтостой сөөглөг өвс; бор бударгана: шар бударгана [ургамал] (бор шар дурстай, заг сухайн адил найлзууртай, үслэг жижигхэн хүрэн бор үртэй нэг зүйл өвс), харгана бударгана [хоршоо] (бутлан ургадаг сөөглөг ургамал) - Харгана бударгана байтугай хад асга ч хүртэл хатжээ. “Цог” сэтгүүл.

--oOo--