Хэвлэх


2023-02-05 06:26:07http://mongoltoli.mn/

АНГЛИ

1.Англи улсын товч нэр. Англи ямх (англи дүрмийн уртын нэгж. Нэг англи ямх нь нэг англи тохойн арван хоёр хувийн нэгтэй тэнцэнэ). Англи газар (англи дүрмийн уртын нэгж. Нэг англи газар нь 5,280 англи тохой буюу 1,069 километртэй тэнцэнэ бас милл гэдэг). Англи тонн (англи улсын хэрэглэдэг хүндийн нэгж. Нэг англи тонн нь 2,240 фунт буюу 1,016,04 килограммтай тэнцэнэ). Англи тохой (англи дүрмийн уртын нэгж. Нэг англи тохой нь 12 англи ямх буюу 0,3048 метр, 0,9144 тохойтой тус бүр тэнцэнэ. Бас фунт гэдэг), Англи дүрэм (англи тохойгоор уртын нэгж, фунтаар массын нэгж, секунтээр хугацааны нэгж болгосон нэгжийн дүрэм). Англи үстхиг (Цэцэгт иш 10-25 см өндөр, хэд хэдээр нэг дор байрладаг. Навчис шугамархуу юмуу шугамархуу гонзгойвтор, орой нь дугуй, угруугаа аажмаар нарийссан, бариул нь нүцгэн. Цэцэг цагаан өнгөтэй, цөөн цэцгүүд нийлж, сийрэг цацаг үүсгэдэг. Дэлбээ хоолойрхуу хонх хэлбэрийн цоморлигтойгоо бараг тэнцүү юмуу түүнээс арай урт. Үр гонзгойвтор, ээрүүл хэлбэртэй, бараан өнгөтэй)

--oOo--