Хэвлэх


2023-12-05 05:34:44http://mongoltoli.mn/

АНГСТРЕМ

Уртын нэгж, тэмдэг нь A. Сантиметрийн дүнчүүр хувийн нэгтэй тэнцэнэ. Голдуу гэрэл долгион ба бусад маш охор цахилгаан соронзон долгионы долгион уртыг хэмжихэд хэрэглэнэ. Шведийн физикч Ангстромыг дурсахын төлөө ингэж нэрлэв.

--oOo--