Хэвлэх


2022-12-04 10:45:24http://mongoltoli.mn/

АНГИДАХ

1. Ангид болох, тусгаарлах, салах, ангижрах: ёсноос ангидах (ёс журмаас гадуур болох);


2. Этгээд өөр байх.

--oOo--