Хэвлэх


2021-10-29 02:10:11http://mongoltoli.mn/

ОМ

Цахилгаан эсэргүүцлийн нэгж. ом метр (эсэргүүцлийг хэмжигч багаж), омын хууль (хэлхээний хэсэг дэх гүйдлийн хүч нь тэр хэсгийн хүчдэлд шууд эсэргүүцэлд урвуу хамаарна гэсэн физикийн шинжлэх ухааны хууль).

--oOo--