Хэвлэх


2022-01-27 03:38:22http://mongoltoli.mn/

БӨЛЦИЙЛГӨХ

Бөлцгөр болгох: нүдээ бөлцийлгөх (нүдээ бөлцгөр болгох) - Улцайсан нүдээ бөлцийлгөж учир зүггүй довтолсоор байв. М.Дэмчигжав. Мэдээ хүргэгч Дампил.

--oOo--