Хэвлэх


2022-01-18 02:37:16http://mongoltoli.mn/

БӨЛЦГӨРХӨН

1. Нэлээд бөлцгөр;


2. [шилжсэн] Цэвэрхэн байдалтай, цэмцгэрхэн гэж хөөрөгшөөсөн санаа.

--oOo--