Хэвлэх


2021-12-07 05:45:27http://mongoltoli.mn/

БӨЛЗӨГ

1. Хуруунд зүүх чимэг; бөгж - Хурууны бөлзөг нь ховор эрдэнийн чулуу тул машид гялалзмуй. Хөх монголын хөх туг., алтан бөлзөг (алтан бөгж), эрдэнийн бөлзөг (эрдэнийн чулуун шигтгээтэй бөгж);


2. Гархи, цагариг: бөлзөг хийх (цагариг хийх).

--oOo--