Хэвлэх


2024-02-21 04:53:14http://mongoltoli.mn/

АГАЧ

агач тахиа (а. Үүлдэр муу тахиа; б. Бие жижиг тахиа).

--oOo--