Хэвлэх


2023-12-08 01:35:21http://mongoltoli.mn/

АГАР

Далайн зарим замагнаас гарган авдаг нийлмэл нүүрс ус; усан уусмал нь цэлцмэг үүсгэх бөгөөд нян өсгөвөрлөх хатуу тэжээлт орчин болгон ашигладаг.

--oOo--