Хэвлэх


2024-02-29 01:19:47http://mongoltoli.mn/

БОЛИХ

1. Зогсох, зогсоох, байх, орхих - Нохойн чимээ аваад ноцсон гал үзээд хөндийн бузар араатан хөөхөө болиод буцав. Ч.Лхамсүрэн. Хүрэн морь., дуулахаа болих (дуулахаа зогсоох), өгөхөө болих (өгөхгүй байх), очихоо болих (очихоо байх);


2. Дордон муудаж сэхэл авахгүй доройтох: тэнхрэхээ болих (бие нь улам муудах, доройтох), эдгэхээ болих (эдгэх найдлагагүй болох).

--oOo--