Хэвлэх


2024-02-21 04:26:57http://mongoltoli.mn/

БОМБУУ

бомбуу бомбуу (хэсэг хэсэг бөөрөнхий), бомбуу цомбуу (юмны гадарга энд тэндээ олон жижиг бондгортой).

--oOo--