Хэвлэх


2021-10-17 04:21:27http://mongoltoli.mn/

АВХААЛЖЛАГ

Авхаалж самбаатай - Одоо харих цаг минь ашгүй иржээ гэж төлөв төвшин төдийгүй авхаалжлаг, сэргэлэн янзаар хэлэв. Ж.Пүрэв. Аянга.

--oOo--