Хэвлэх


2022-08-11 09:47:14http://mongoltoli.mn/

АВТРАХ

Багасах, шуугдах, турах: насны эрхээр автрах (нас ахихын хэрээр мах шуугдаж, намсах).

--oOo--