Хэвлэх


2023-09-27 10:28:23http://mongoltoli.mn/

толь бичиг

тухайн хэлний үгийг жагсаан бичиж утга, хэрэглээ, бичлэг, дуудлага зэргийг тайлбарласан, түүнчлэн харь хэлний утга таацах үгтэй нь дүйлгэсэн ном

--oOo--