Хэвлэх


2021-12-03 09:08:53http://mongoltoli.mn/

БОГТЛОХ

Хоёр талын эцэг эх хэлэлцэн тогтсон ёсоор эр эм болгон гэрлүүлэх: богтолж авах (эцэг эхтэй нь тохирч эхнэр авах) - Тэгээд усан тэнэг хүүдээ эхнэр болгож богтлон авлаа. С.Эрдэнэ. Хонгорзул.

--oOo--