Хэвлэх


2022-01-18 04:14:31http://mongoltoli.mn/

БИЧИГЛЭЛ

Бичиглэх үйлийн нэр: бичиглэл хийх (бичиж тэмдэглэх), бичиглэлийн төлөвлөгөө (судлагдахууны бүтэц, үзэгдэл хоорондын шалтгаант холбоог тогтоох судалгаа).

--oOo--