Хэвлэх


2022-01-17 12:54:26http://mongoltoli.mn/

БИЧИГЖҮҮЛЭХ

Бичиг үсэг дэлгэрүүлэх - Бичиг өөрөө сураад биш олон арддаа бие үлгэр үзүүлж, бичигжүүлэх санаачилгыг гаргалаа. Х.Пэрлээ. Монголчууд эвд дуртай.

--oOo--