Хэвлэх


2021-12-06 05:07:28http://mongoltoli.mn/

ШҮҮГЧ

1. Шүүх байгууллагад ирсэн хэргийг байцаах, хянан шийдвэрлэх ажлыг эрхлэх, хуулийн мэргэшлийн ажилтан; хэрэг шүүн таслах тушаалтан: шүүхийн шүүгч (шүүхийн үйл ажиллагааг удирдан явуулж гэмт хэрэгтэнг байцаан шийтгэгч хүн);


2. Шүүх мэргэжил бүхий хүн; шүүхийн мэргэжилтэн - Тэгээд би ч гэсэн өвөөгийн ярьсныг дахин эргэн бодоод, энэ бүхний зөв бурууг ялгагч шүүгч болохыг үл санаархан, зөвхөн өөрийн бодлоо өгүүлье. С.Лочин нар. Галтай залуу нас;
3. Биеийн тамирын төрөл бүрийн тэмцээн, наадмын дүрмийг ягштал баримтлан шүүх хүн: тэмцээний ерөнхий шүүгч (тэмцээнийг дүрмийн дагуу ерөнхийд нь удирдан тэмцээнд оролцогчдын ур чадварыг шүүн оноо өгөх эрх бүхий хүн), олон улсын шүүгч (олон улсын хэмжээнд тэмцээнийг шүүх эрх бүхий хүн), шатрын шүүгч (шатрын тэмцээнийг дүрмийн дагуу шүүх хүн).

--oOo--