Хэвлэх


2021-12-06 04:45:55http://mongoltoli.mn/

ШҮҮГДЭХ

1. Шүүлтүүрээр шүүхэд шүүрэнд үлдэж хоцрох: хог нь шүүгдэх (хог нь үлдэх), шаар нь шүүгдэх (шаар нь үлдэх);


2. [шилжсэн] Гэм буруутай хүний байцаагдах, асуугдах: хэрэгт шүүгдэх (хэрэг хийсний учир шүүхэд байцаагдах);
3. [шилжсэн] Алдаа мадаг нь засагдах.

--oOo--