Хэвлэх


2024-02-21 11:04:43http://mongoltoli.mn/

БАЯРЛАЛТАЙ

Баяр хөөртэй, сайхан, сэтгэл хөдөлгөм: баярлалтай зүйл (баярламаар зүйл), баярлалтай үйл явдал (сэтгэл хөдөлгөм үйл явдал).

--oOo--